Canada

புதிய கொன்சீயூலர்கள் நியமனம்!

கனேடிய மாகாணங்களுக்கான புதிய கொன்சீயூலர்கள் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

அண்மையில் இந்த நியமனக்கடிதங்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளதாக  செய்தி வெளியிட்டுள்ளன.

இதன்போது அல்பேர்டா, நோவா ஸ்கோட்டியா மற்றும் நியூ ப்ரேளன்விக் ஆகிய மாகாணங்களுக்கான கொன்சிலர்களுக்கான கடிதங்கள் கையளிக்கப்பட்டுள்ளன.

இதற்கமைய, பில் ரொபட்ஸ் – அல்பேட்டாவுக்கும், மல்கம் ஏசி பின்டோ நோவா ஸ்கோட்டியாவுக்கும், சமீர ஜெயசேன- நியூ ப்ரௌன்வீக்குக்கும் கொன்சியூலர்களாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

 

Latest News

Copyright © 2015 EETTV.COM.

To Top